GS-TS Phạm Quốc Khánh - Trưởng Phòng đào Học viện Ngân hàng cho biết ngành Luật kinh tế, tổ hợp xét tuyển khối C00 có điểm chuẩn cao nhất, với 24,75 điểm.

Các ngành quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, tài chính - ngân hàng cùng có điểm chuẩn là 22,25.

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng, ĐH Công Nghiệp Hà Nội, ĐH Thuỷ lợi - Ảnh 1.

Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội có điểm chuẩn cao nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH với mức điểm 23,1.

Năm 2019 trường tuyển 6900 chỉ tiêu, trong đó ngành kế toán là 770; công nghệ thông tin là 130; công nghệ kỹ thuật ô tô là 450; công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là 280.

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng, ĐH Công Nghiệp Hà Nội, ĐH Thuỷ lợi - Ảnh 2.
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng, ĐH Công Nghiệp Hà Nội, ĐH Thuỷ lợi - Ảnh 3.

Điểm chuẩn năm 2019 của Trường Đại học Thuỷ Lợi dao động từ mức 14,0 đến 19,5 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng, ĐH Công Nghiệp Hà Nội, ĐH Thuỷ lợi - Ảnh 4.
Yến Anh