Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam vừa công bố điểm chuẩn vào trường năm 2021. Theo đó, ngành Y khoa có điểm trúng tuyển cao nhất là 26,3. Ngành Y học cổ truyền điểm chuẩn là 24,5. Ngành Dược học điểm chuẩn là 24,95.

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đã công bố điểm chuẩn đại học 2021 với điểm chuẩn ngành Y khoa là 27.

Điểm chuẩn Học viện Y Dược học cổ truyền, Trường ĐH Y Dược Thái Bình, Trường ĐH Y dược Cần Thơ, Trường ĐH Y dược Thái Nguyên - Ảnh 1.

Điểm chuẩn ĐH Y Dược Cần Thơ

Trường ĐH Y Dược, ĐH Thái Nguyên, điểm chuẩn năm nay dao động từ 19,15 - 26,25 điểm. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường là Răng - Hàm - Mặt, với 26,25 điểm. Tiếp đến là ngành Y khoa 26,20 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Hộ sinh 19,15 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Y Dược học cổ truyền, Trường ĐH Y Dược Thái Bình, Trường ĐH Y dược Cần Thơ, Trường ĐH Y dược Thái Nguyên - Ảnh 2.

Điểm chuẩn Trường ĐH Y Dược, ĐH Thái Nguyên

Năm 2021, điểm chuẩn Trường ĐH Y Dược Thái Bình dao động từ 22,1 - 26,9 điểm. Ngành Y khoa có điểm trúng tuyển cao nhất vào trường. Xếp sau đó là ngành Dược học với 24,9 điểm. Ngành Y học cổ truyền có điểm chuẩn là 24,35; Điều dưỡng có điểm chuẩn là 24,2, trong khi Y học dự phòng là 22,1 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Y Dược học cổ truyền, Trường ĐH Y Dược Thái Bình, Trường ĐH Y dược Cần Thơ, Trường ĐH Y dược Thái Nguyên - Ảnh 3.

Điểm chuẩn Trường ĐH Y Dược Thái Bình

Yến Anh