Trường ĐH Tài chính Marketing:

STT

Tên ngành, chuyên ngành

Mã ngành / chuyên ngành

Điểm chuẩn

Khối A

Khối A1

Khối D1

1.

Quản trị kinh doanh, chuyên ngành:

D340101

Quản lý kinh tế

D340101.3

21,0

21,0

21,0

Quản lý dự án

D340101.4

20,0

20,0

20,0

2.

Tài chính–Ngân hàng

D340201

Thuế

D340201.3

20,0

20,0

20,0

Tài chính công

D340201.5

20,0

20,0

20,0

Tài chính bảo hiểm và đầu tư

D340201.6

19,5

19,5

19,5

Thẩm định giá

D340201.7

17,5

17,5

17,5

3.

Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học kế toán

D340405

19,0

19,0

19,0

4.

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, chuyên ngành Quản trị nhà hàng

D340109

21,0

20,5

20,5


Điểm chuẩn trúng tuyển trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM):

STT

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển NV bổ sung

1

D480201

Công nghệ thông tin

A

19

A1

19

2

D520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông)

A

17

A1

17

3

D520212

Kỹ thuật y sinh

A

22

A1

22

B

22

4

D420201

Công nghệ sinh học

A

21.5

A1

21.5

B

21.5

D1

21.5

5

D620305

Quản lý nguồn lợi thủy sản

A

16.5

A1

16.5

B

16.5

D1

16.5

6

D540101

Công nghệ thực phẩm

A

21

A1

21

B

21

7

D510602

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

A

19

A1

19

D1

19

8

D580208

Kỹ thuật xây dựng

A

17.5

A1

17.5

9

D340201

Tài chính ngân hàng

A

20

A1

20

D1

20

10

D460112

Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và quản trị rủi ro)

A

17

A1

17

 


 
Điểm chuẩn NV 2 của các chương trình liên kết bằng điểm sàn
 
Trường ĐH Sư phạm TPHCM công bố điểm chuẩn NV2 các ngành như sau: Sư phạm tin học: 20; công nghệ thông tin: 20; vật lý học : 21; văn học: 20.5; giáo dục quốc phòng - an ninh: 17; giáo dục chính trị: 19; ngôn ngữ Nga- Anh: 27: ngôn ngữ Trung Quốc: 26.

Trường tiếp tục tuyển NV2 đợt 2 các ngành: Sư phạm tiếng Pháp: 20 chỉ tiêu với điểm sàn xét tuyển là 20 điểm; ngành ngôn ngữ tiếng Pháp: 50 chỉ tiêu với điểm sàn xét tuyển là 20 điểm. Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 12-9.
Th.Vinh