Điểm chuẩn (không nhân hệ số ) các ngành giao động từ 21,50 đến 24,50. Với ngành Ngôn ngữ Anh, điểm chuẩn là 25,75 trong đó môn tiếng Anh nhân hệ số 2 sau đó quy về thang điểm 30

Điểm chuẩn thấp nhất vào Trường ĐH Kinh tế TP HCM là 21,5 - Ảnh 1.

Điểm chuẩn thấp nhất vào Trường ĐH Kinh tế TP HCM là 21,5 - Ảnh 2.

H. Lân