Ngày 8-6, Trường ĐH Kiến trúc TP HCM công bố điểm chuẩn. Theo đó, ngành cao nhất là thiết kế đồ họa với 22 điểm.

Điểm chuẩn Trường ĐH Kiến trúc, Kinh tế - Luật  - Ảnh 1.
Điểm chuẩn Trường ĐH Kiến trúc, Kinh tế - Luật  - Ảnh 2.
Điểm chuẩn Trường ĐH Kiến trúc, Kinh tế - Luật  - Ảnh 3.

Cùng ngày, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM) cũng công bố điểm chuẩn chính thức, cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Kiến trúc, Kinh tế - Luật  - Ảnh 4.
Lê Thoa