Tại trường ĐH Kinh tế TP HCM, điểm chuẩn giao động từ 21,60 đến 25,10 điểm.

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế, Sư phạm Kỹ thuật, Công nghiệp TP HCM  - Ảnh 1.

Tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM:

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế, Sư phạm Kỹ thuật, Công nghiệp TP HCM  - Ảnh 2.
Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế, Sư phạm Kỹ thuật, Công nghiệp TP HCM  - Ảnh 3.
Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế, Sư phạm Kỹ thuật, Công nghiệp TP HCM  - Ảnh 4.

Tại Trường ĐH Công nghiệp TP HCM

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế, Sư phạm Kỹ thuật, Công nghiệp TP HCM  - Ảnh 5.
Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế, Sư phạm Kỹ thuật, Công nghiệp TP HCM  - Ảnh 6.
Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế, Sư phạm Kỹ thuật, Công nghiệp TP HCM  - Ảnh 7.
Huy Lân