Theo đó, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân TP HCM văn đưa ra 2 mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển là 18 và 20, tuỳ ngành. Cụ thể:

Điểm sàn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM: 18 và 20 điểm tuỳ ngành - Ảnh 1.
Huy Lân