Theo đó, mức điểm nhận đăng ký xét tuyển của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM áp dụng đối với tất cả các ngành, các tổ hợp môn là 15 điểm.

Về chỉ tiêu tuyển sinh sau khi điều chỉnh như sau:

TT

Ngành đào tạo

Mã ĐKXT

(Ghi vào hồ sơ ĐKXT)

Tổ hợp môn

Xét tuyển

Chỉ tiêu

(*)

Đại học chính quy (dựa vào kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia)

2500

A

Chương trình cử nhân chất lượng cao

(Bao gồm ngành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh). Mã đăng ký xét tuyển để ghi vào hồ sơ: 7340001)

A00, A01, D01, D90

500

B

Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh (Chương trình đại trà)

1

Tài chính – Ngân hàng

7340201

A00, A01, D01, D90

650

2

Kế toán

7340301

A00, A01, D01, D90

250

3

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, D01, D90

300

4

Kinh tế quốc tế

7310106

A00, A01, D01, D90

280

C

Khối ngành Luật (chương trình đại trà)

D01, D96

120

1

Luật Kinh tế

7380107

D

Khối ngành Ngôn ngữ (chương trình đại trà)

D01, D96

250

1

Ngôn ngữ Anh

7220201

E

Khối ngành quản lý chương trình đại trà

A00, A01, D01, D90

150

1

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

(*) Tổng chỉ tiêu có điều chỉnh tăng so với đề án tuyển sinh đã công bố vào tháng 3 năm 2018 căn cứ vào các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế của Trường. Chi tiết vui lòng tham khảo đề án tuyển sinh của Trường trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lê Thoa