Theo đó, mức điểm sàn của trường dao động từ 16 đến 18 điểm. Hai ngành có điểm sàn cao nhất ở mức 18 điểm là Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc.

Điểm sàn xét tuyển vào các ngành cụ thể như sau:

Điểm sàn xét tuyển của HUFLIT từ 16 đến 18 - Ảnh 1.

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM cho biết điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) trên là tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

Mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực cách nhau 0.25 điểm (theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo).

Huy Lân