Theo công bố của Sở GD-ĐT TP HCM, phổ điểm các môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của học sinh TP cụ thể như sau:

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM biến động ra sao? - Ảnh 1.

Phổ điểm môn toán

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM biến động ra sao? - Ảnh 2.
Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM biến động ra sao? - Ảnh 3.

Phổ điểm môn ngữ văn

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM biến động ra sao? - Ảnh 4.

Phổ điểm môn ngoại ngữ

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM biến động ra sao? - Ảnh 5.

Phổ điểm môn vật lý

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM biến động ra sao? - Ảnh 6.

Phổ điểm môn sinh học

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM biến động ra sao? - Ảnh 7.

Phổ điểm môn hóa học

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM biến động ra sao? - Ảnh 8.

Phổ điểm môn lịch sử

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM biến động ra sao? - Ảnh 9.

Phổ điểm môn địa lý

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM biến động ra sao? - Ảnh 10.

Phổ điểm môn giáo dục công dân

So với phổ điểm các môn thi của các nước mà Bộ GD-ĐT công bố, TP HCM tiếp tục là địa phương có điểm môn ngoại ngữ cao nhất, đặc biệt đây là năm thứ 6 liên tiếp, TP đứng đầu cả nước về điểm trung bình môn ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT. Điểm trung bình môn ngoại ngữ của TP HCM là 6,4, có khoảng cách khá cách biệt so với điểm trung bình của cả nước là 5,15.

TP HCM có ba thí sinh đạt điểm cao nhất. Trong đó, thủ khoa của TP là thí sinh dự thi bài thi KHXH với số điểm 54,45 điểm. Hai thí sinh cùng đạt 54 điểm là hai thí sinh dự thi bài thi KHTN.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, TP HCM là một trong hai địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước với hơn 85.000 em, trong đó 73.877 thí sinh THPT, 7.883 thí sinh giáo dục thường xuyên và 3.328 thí sinh tự do.

Đặng Trinh