Điểm xét tuyển vào Trường ĐH Sài Gòn cao nhất là 20 - Ảnh 1.

Thí sinh thi THPT quốc gia năm 2019

Thông tin từ Trường ĐH Sài Gòn cho biết điểm sàn được tính là tổng điểm 3 môn thi (không nhân hệ số môn chính) + điểm ưu tiên (nếu có).

Có 6 mức điểm sàn xét tuyển cho các ngành xét tuyển. Cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển vào Trường ĐH Sài Gòn cao nhất là 20 - Ảnh 2.
H. Lân