Đình chỉ 3 sinh viên quấy rối tình dục bạn nữ trong lớp

Theo quyết định ký ngày 22-9, cả ba sinh viên đều thuộc lớp Cầu đường ô tô và sân bay khóa 53, bị đình chỉ học 1 năm vì hành vi quấy rối tình dục bạn nữ cùng lớp.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 13-9 trong giờ ra chơi hết tiết 1 của môn Máy xây dựng. Cả ba sinh viên P.Đ.H, Đ.V.T và Đ.Q.V đã có hành vi dọa quấy rối một bạn nữ trong lớp và thách đố bằng tiền cho việc này.

Vụ việc được giảng viên phát hiện khi thấy nữ sinh viên ngồi khóc và đã báo lên ban giám hiệu. Hội đồng kỷ luật nhà trường họp quyết định kỷ luật đối với ba sinh viên này.

Theo quyết định do Giám đốc Trường ĐH Giao thông Vận tải – Cơ sở II ký, các sinh viên trên phải rời khỏi trường trở về địa phương nơi cư trú kể từ ngày ký quyết định. Khi hết thời gian kỷ luật, sinh viên phải nộp cho nhà trường bản nhận xét của chính quyền địa phương để được xem xét học tiếp.

Theo biên bản họp kỷ luật của nhà trường, ba sinh viên bị kỷ luật thừa nhận có hành vi quấy rối sinh viên nữ nhưng chưa ai thực hiện được hành vi theo lời đã dọa bạn nữ trước đó.

T. Lê