Năm nay có gần 4.000 hồ sơ dự khảo sát vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa, trường tuyển 535 học sinh vào lớp 6. Như vậy, tỷ lệ chọi năm nay là 1 chọi 7 để vào được lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa.

Gần 4.000 học sinh khảo sát vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa, ngày 29-7 công bố kết quả - Ảnh 1.

HS tham dự khảo sát sáng ngày 25-7

Học sinh thực hiện bài khảo sát bằng tiếng Anh vào trường gồm hai phần. Phần 1 là trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn với 30 câu nhằm khảo sát năng lực tư duy, sự nhanh nhạy, năng lực vận dụng kiến thức cơ bản vào cuộc sống (thực hiện 45 phút). Phần 2 là bài tự luận với khoảng 10 câu tập trung khảo sát năng lực, phán đoán, suy luận của học sinh. Trong đó, năng lực tư duy gồm 3 câu; năng lực ngôn ngữ, diễn đạt: 4 câu; năng lực vận dụng khoa học thường thức vào cuộc sống: 2 câu; năng lực vận dụng hiểu biết xã hội vào cuộc sống: 1 câu (thực hiện trong 45 phút).

Gần 4.000 học sinh khảo sát vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa, ngày 29-7 công bố kết quả - Ảnh 2.

Tập trung nghe quy chế

Học sinh lớp 7 của trường và học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm nay sẽ học tại cơ sở 2 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa ở quận 2. Nhà trường có xe đưa đón nếu phụ huynh yêu cầu. 

Gần 4.000 học sinh khảo sát vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa, ngày 29-7 công bố kết quả - Ảnh 3.

Hướng dẫn vào phòng thi

Kết quả dự kiến sẽ được công bố vào ngày 29-7. Căn cứ kết quả bài khảo sát sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Tin-ảnh: Đặng Trinh