Trước đó, tháng 6-2014, UBND TP HCM ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP HCM. Trong đó, có quy định quy định miễn cấp giấy phép cho giáo viên dạy thêm (Điều 5)

Theo quy định này, cá nhân giáo viên hoặc những người dạy kèm cho học sinh theo yêu cầu của cha mẹ học sinh được miễn cấp giấy phép dạy thêm nhưng phải báo cáo bằng văn bản với thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó (đối với trường hợp người dạy kèm là giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập).

Đồng thời, giáo viên phải báo cáo và cam kết với UBND phường - xã, thị trấn nơi đặt điểm dạy kèm, thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và có trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy kèm.

Quyết định mới nhất của UBND TP HCM nêu rõ: Nay bỏ Điều 5 quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn TP HCM. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20-4.

Cũng trong quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn TP HCM được UBND TP HCM ban hành tháng 6-2014, đối với người dạy kèm là giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập, phải tùy tình hình thực tế ở mỗi trường có thể tổ chức dạy thêm, học thêm vào các buổi khác nhau.

Dạy thêm, học thêm phải dựa trên nguyên tắc không gây ảnh hưởng đến các lớp học chính khóa, không tổ chức dạy thêm, học thêm vào các ngày Chủ nhật, ngày nghỉ lễ, nghỉ tết.

Mỗi học sinh học thêm không quá 6 tiết/môn học/tuần và không quá 18 tiết/tuần. Thời gian cụ thể như sau: Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ, kết thúc trước 11 giờ, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ, kết thúc trước 17 giờ; buổi tối bắt đầu từ 18 giờ, kết thúc trước 20 giờ 30.

L. Thoa