Buổi lễ diễn ra trong niềm cảm xúc của học sinh và phụ huynh khối 12 của trường. Trước khi chia tay mái trường, các em đã thể hiện sự biết ơn với cha mẹ, thầy cô - những người có công lao to lớn giúp các em trưởng thành, nên người.

Dưới đây là những hình ảnh đẹp của buổi lễ tri ân:

Giây phút xúc động tri ân cha mẹ, thầy cô - Ảnh 1.
Giây phút xúc động tri ân cha mẹ, thầy cô - Ảnh 2.
Giây phút xúc động tri ân cha mẹ, thầy cô - Ảnh 3.
Giây phút xúc động tri ân cha mẹ, thầy cô - Ảnh 4.
Giây phút xúc động tri ân cha mẹ, thầy cô - Ảnh 5.
Giây phút xúc động tri ân cha mẹ, thầy cô - Ảnh 6.
Giây phút xúc động tri ân cha mẹ, thầy cô - Ảnh 7.
Giây phút xúc động tri ân cha mẹ, thầy cô - Ảnh 8.
Giây phút xúc động tri ân cha mẹ, thầy cô - Ảnh 9.
Giây phút xúc động tri ân cha mẹ, thầy cô - Ảnh 10.
Ảnh: Tấn Thạnh