Hiệu trưởng HUFLIT chỉ sang Thụy Sĩ 2,5 tháng để lấy bằng tiến sĩ - Ảnh 1.

Trường ĐH ngoại ngữ- Tin học

Bộ GD-ĐT vừa gửi đến Trường ĐH Ngoại ngữ- Tin học TP HCM (HUFLIT) thông tin về văn bằng tiến sĩ của ông Trần Quang Nam, hiệu trưởng trường này

Trong văn bản trả lời, Cục Quản lý Giáo dục- Bộ GD-ĐT, thông tin: Trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Thông tin Quốc gia về công nhận văn bằng Thụy Sĩ, Trường Kinh doanh Lausanne không có tên trong danh sách các cơ sở giáo dục đại học được công nhận tại Thụy Sĩ. Hơn nữa, Trường Kinh doanh Lausanne là cơ sở giáo dục tư thục không thuộc hệ thống giáo dục đại học của Thụy Sĩ. Văn bằng do Trường Kinh doanh Lausanne cấp không đáp ứng Điểm C, Khoản 1, Điều 3 Quy định ban hành kèm theo quyết định số 77/2007/QD9-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Theo Báo cáo thực hiện tiến trình Bologna giai đoạn 2005-2007 của Liên bang Thụy Sĩ, chỉ các trường đại học bang và các học viện công nghệ liên bang mới được phép đào tạo và cấp bằng tiến sĩ trong hệ thống giáo dục đại học của Thụy Sĩ. Điều này tiếp tục khẳng định ở quy định hiện hành của hệ thống giáo dục Thụy Sĩ năm 2018. Bên cạnh đó, theo thư trả lời của Cơ quan thẩm quyền về giáo dục của Thụy Sĩ (State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI) văn bằng DBA của ông Nam là văn bằng thuộc nghề nghiệp không quy định hay nghề nghiệp tự do và không tương đương với văn bằng tiến sĩ trong hệ thống nghề nghiệp có quy định trình độ, những trường hợp không phải là văn bằng do cơ sở giáo dục đại học cấp thì cơ quan thẩm quyền về giáo dục này không công nhận.

Mặt khác, theo thông tin Cục quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an cung cấp, ông Nam chỉ sang Thụy Sĩ 2,5 tháng trong chương trình đào tạo tiến sĩ 3 năm của Trường Kinh doanh Lausanne.

Về bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), ông Nam học theo chương trình hợp tác đào tạo từ xa giữa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Southern California University for Professional Studies (Mỹ) khóa 2000-2002. Theo Cục Quản lý chất lượng, bằng MBA do đại học này cấp cho ông Nam trong thời gian trường chưa được kiểm định nên văn bằng "chưa đủ cơ sở để công nhận". 

H. Lân