Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen - Ảnh 1.

TS Lê Bích Phương nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS Lê Bích Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, cho biết năm học này, trường tập trung kiện toàn hội đồng trường, quy chế tổ chức và hoạt động của trường; hoàn thành kế hoạch công tác bảo đảm chất lượng giáo dục; tiếp tục kiện toàn, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong, đẩy mạnh kiểm định chất lượng theo quy định; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng ứng dụng và hội nhập; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên và sinh viên; nâng tỷ lệ giảng viên có trình độ GS, PGS, Tiến sĩ.

Bên cạnh đó, trường tiếp tục tập trung xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, các trung tâm nghiên cứu thực nghiệm – sáng tạo, tích cực nâng cao môi trường giảng dạy và học tập cho giảng viên và sinh viên các khối ngành. Đẩy mạnh chất lượng đào tạo và mở các khối ngành mới phù hợp với nhu cầu của sinh viên và xã hội hiện đại. Nhà trường cũng tăng cường các hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế để học hỏi và bồi dưỡng thêm kinh nghiệm góp phần cung ứng nguồn nhân lực trình độ cao nhằm phục vụ cho nhu cầu của xã hội - đất nước.

Nhân dịp khai giảng, Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu khối các trường ĐH trong tỉnh và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao tặng cho TS Lê Bích Phương; tập thể Công đoàn Trường được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen.

Huy Lân