Đại hội cũng đã thảo luận và góp ý cho dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính nội bộ của trường để tiến tới hoàn thiện hồ sơ trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận Trường ĐH Hoa Sen là ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận theo Điều lệ trường ĐH.

Đại biểu biểu quyết về dự thảo được đưa ra tại đại hội
Đại biểu biểu quyết về dự thảo được đưa ra tại đại hội

Đại hội cũng đã biểu quyết về dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính nội bộ… của trường và hầu hết các đại biểu đồng ý với dự thảo được đưa ra. Ông Trần Văn Tạo, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hoa Sen, cho biết trường cam kết từng bước thực hiện đầy đủ các điều kiện để trở thành cơ sở giáo dục ĐH tư thục không vì lợi nhuận theo quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất.

Tin-ảnh: C.Trung