Chương trình cử các giáo viên Việt Nam đến một trường ĐH về giáo dục tại Mỹ để nghiên cứu, dự giờ, đồng giảng, hướng dẫn các lớp học tại các trường tiểu học, THCS và THPT địa phương, đồng thời tham gia các hoạt động giảng dạy khác.

Chương trình Fulbright Việt Nam phối hợp đề cử tối đa 8 ứng viên từ Việt Nam với điều kiện là giáo viên chính quy bậc tiểu học, THCS và THPT; chuyên viên thông tin thư viện, chuyên viên tư vấn, chuyên viên biên soạn giáo trình, chuyên viên tổ chức giáo dục dành cho học sinh khuyết tật, chuyên viên đào tạo học sinh năng khiếu cấp tiểu học, THCS và THPT… Ứng viên phải có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy; có chứng chỉ tiếng Anh còn giá trị với điểm tối thiểu TOEFL - IBT 79 hoặc IELTS 6.5. Hạn nộp hồ sơ đến ngày 19-1-2015.

B. Lâm