Theo đó, với trình độ ĐH, mức học phí từ 38 triệu đồng đến 70 triệu đồng/năm (10 tháng). Cụ thể, ngành Y khoa là 68 triệu đồng; ngành Răng- hàm- mặt 70 triệu đồng; ngành Phục hình răng 55 triệu đồng; ngành dược học 50 triệu đồng; các ngành thuộc Khoa Điều Dưỡng - Kỹ thuật Y học 40 triệu đồng; các ngành y học cổ truyền, y học dự phòng, dinh dưỡng, y tế công cộng cùng 38 triệu đồng/năm

Ngoài ra, trường cũng công bố học phí đào tạo sau ĐH. Đối với đào tạo thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I: Y khoa, Răng- hàm- mặt, Dược học 50 triệu đồng; Y học cổ truyền, các ngành thuộc Khoa Điều Dưỡng – Kỹ thuật Y học cùng 40 triệu đồng, các ngành thuộc Khoa Y tế công cộng 35 triệu đồng/năm.

Đào tạo tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II: ngành y khoa, răng- hàm- mặt, dược học cùng 60 triệu đồng/năm; Y học cổ truyền, các ngành thuộc Khoa Điều Dưỡng – Kỹ thuật Y học cùng 48 triệu đồng, các ngành thuộc Khoa Y tế công cộng 42 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Y dược TP HCM cũng thông báo chính sách học bổng năm học 2020-2021. Theo đó, trường dành 800 suất học bổng cho sinh viên năm nhất, trị giá mỗi suất học bổng từ 25% đến 100% học phí năm học. Tổng trị giá của 800 suất học bổng này hơn 15,4 tỉ đồng.

Đối với sinh viên từ năm 2 đến năm cuối, trường trích 10% khoản thu học phí của năm học và vận động các nguồn lực xã hội. Mức học bổng từ 25%, 50%, 75% và 100% học phí (học bổng vượt khó) và các mức học bổng 50%, 75% và 100% học phí (học bổng khuyến học).

Huy Lân