UBND TP HCM vừa có công văn khẩn về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn TP HCM do dịch bệnh Covid-19

Theo đó, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP HCM tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19-4. Học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp nghỉ học đến hết ngày 3-5.

Học sinh TP HCM tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19-4  - Ảnh 1.

Học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP HCM tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19-4.

UBND TP HCM cũng yêu cầu, sau thời gian nghỉ học nêu trên, giao Sở GD-ĐT TP HCM, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế cập nhật tình hình diễn biến phòng chống dịch bệnh, tham mưu phương án đi học trở lại. Đồng thời chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn việc thực hiện chỉ đạo chuyên môn của Bộ GD-ĐT.

UBND TP HCM cũng giao UBND các quận, huyện chỉ đạo rà soát, giám sát các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kể cả các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống...tuyệt đối không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh, học viên

Trong thời gian học sinh còn nghỉ học, Sở GD-ĐT TP HCM, UBND các quận, huyện cũng ngưng cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục thuộc lĩnh vực GD-ĐT.

Đặng Trinh