Hôm nay 18-3, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các Phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trực thuộc về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong việc tổ chức dạy học trực tiếp của các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11 và 12 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố.

Học sinh từ lớp 7-12 Hà Nội được phép đi học trực tiếp - Ảnh 1.

Học sinh từ lớp 7-12 Hà Nội được phép đi học trực tiếp

Yến Anh