Như vậy, dự kiến sẽ có hơn 15.000 học sinh (HS) sẽ rớt lớp 10 công lập. Vậy hệ thống trường lớp nào sẽ tuyển những HS này vào học?

Theo hệ thống trường, lớp mà Sở GD-ĐT TP HCM công bố, ngoài các trường công và trung tâm GDTX, các trường trung cấp, CĐ, thành phố còn một loạt các trường tư thục thông báo tuyển sinh lớp 10 với hình thức xét tuyển. Cụ thể các trường và mức học phí như sau:

Trường THCS-THPT Đăng Khoa: Phí nội trú: 3.000.000 đ/tháng, phí bán trú: 1.000.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.990.000 đ/tháng.

Trường THCS và THPT An Đông. Học 2 buổi/ngày: 1.490.000 đ/tháng.

Trường THPT Thăng Long. Phí nội trú: 2.500.000 đ/tháng, phí bán trú: 800.000 đ/tháng, học 1 buổi/ngày: 850.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.550.000 đ/tháng.

Trường THPT Văn Lang: Phí bán trú: 1.200.000đ/tháng, học 1 buổi/ngày: 2.292.000 đ/tháng

Trường THCS và THPT Quang Trung Nguyễn Huệ. Phí nội trú: 4.700.000 đ/tháng, phí bán trú: 970.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 3.700.000 đ/tháng.

Trường THCS và THPT Phan Bội Châu. Phí nội trú: 4.800.000 đ/tháng, phí bán trú: 2.600.000 đ/tháng.

Trường THPT Quốc Trí. Phí bán trú: 2.870.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.800.000 đ/tháng.

Trường THCS và THPT Đào Duy Anh. Phí nội trú: 2.000.000 đ/tháng, phí bán trú: 980.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.690.000 đ/tháng.

Trường THPT Phú Lâm. Phí nội trú 2.100.000 đ/tháng, phí bán trú: 950.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày:1.500.000 đ/tháng.

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý. Học 2 buổi/ngày: 11.030.000 đ/tháng.

Trường THCS - THPT Đức Trí: Phí nội trú 2.200.000 đ/tháng, phí bán trú 630.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 3.200.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm. Phí nội trú: 1.400.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 2.700.000 đ/tháng

Trường THCS và THPT Hoa Sen. Phí nội trú: 3.265.000 đ/tháng, phí bán trú: 2.085.000 đ/tháng, học 2 buổi: 1.425.000 đ/tháng.

Hơn 15.000 học sinh rớt lớp 10 công lập sẽ học ở đâu? - Ảnh 1.

Học sinh TP HCM

Trường Tiểu học - THCS - THPT Vạn Hạnh. Học 2 buổi/ngày: 2.050.000 đ/tháng

Trường THCS và THPT Duy Tân. Phí nội trú: 6.200.000 đ/tháng, phí bán trú: 3.700.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 2.400.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học- THCS- THPT Hòa Bình. Phí bán trú: 1.000.000 đ/tháng; học 2 buổi/ngày: 1.800.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học- THCS- THPT Trương Vĩnh Ký. Phí nội trú: 4.100.000 đ/tháng, bán trú: 1.350.000 đ/tháng; học 2 buổi/ngày: 2.500.000 đ/tháng.

Trường THPT Trần Quốc Tuấn. Phí nội trú: 4.670.000 đ/tháng, bán trú: 1.273.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.680.000 đ/tháng.

Trường THCS- THPT Hoa Lư. Học 2 buổi/ngày: 1.360.000 đ/tháng.

Trường THCS- THPT Bắc Sơn. Phí nội trú: 2.400.000 đ/tháng, phí bán trú: 1.400.000 đ/tháng; học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đ/tháng.

Trường THCS- THPT Lạc Hồng. Phí nội trú: 1.716.000 đ/tháng, phí bán trú: 660.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày:1.350.000 đ/tháng.

Trường THPT Việt Âu. Phí nội trú:800.000 đ/tháng, phí bán trú: 200.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.900.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học THCS - THPT Mỹ Việt. Phí nội trú: 2.040.000 đ/tháng, phí bán trú: 1.600.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 2.040.000 đ/tháng.

Trường THCS - THPT Bạch Đằng. Học 2 buổi/ngày: 900.000 đ/tháng.

Trường THCS - THPT Ngọc Viễn Đông. Học 2 buổ/ngày: 1.000.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học- THCS- THPT Tuệ Đức. Học 2 buổi/ngày: 6.000.000 đ/tháng.

Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến.Học 2 buổi/ngày: 2.215.000 đ/tháng.

Trường THCS - THPT Thái Bình. Học 2 buổi/ngày: 4.000.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Thanh Bình. Học 2 buổi/ngày: 2.500.000 đ/tháng.

Trường THCS - THPT Việt Thanh. Học 2 buổi/ngày:1.565.000 đ/tháng

Trường THCS - THPT Bác Ái. Học 2 buổi/ngày: 1.900.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Thái Bình Dương. Học 2 buổi/ngày: 6.300.000 đ/tháng.

Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng. Học 2 buổi/ngà:  2.000.000 đ/tháng.

Trường THPT Thủ Khoa Huân. Học 2 buổi/ngày: 1.600.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Việt Mỹ. Học 2 buổi/ngày: 9.625.000 đ/tháng, học 1 buổi/ngày: 6.738.000 đ/tháng.

Trường THCS và THPT Khai Minh. Học 2 buổi/ngày: 1.200.000 đ/tháng.

Trường THCS - THPT Nhân Văn. Học 2 buổi/ngày: 2.000.000 đ/tháng.

Trường THCS - THPT Trí Đức. Học 2 buổi/ngày: 1.120.000 đ/tháng,

Trường Tiểu học - THCS - THPT Quốc văn Sài Gòn. Học phí: Học 2 buổi/ngày: 2.100.000 đ/tháng

Trường THCS và THPT Tân Phú. Học 2 buổi/ngày: 2.900.000 đ/tháng.

Trường THPT Minh Đức. Học 2 buổi/ngày: 1.620.000 đ/tháng

Trường THCS và THPT Hồng Đức. Học 2 buổi/ngày: 2.000.000 đ/tháng.

Trường THPT Nhân Việt. Học 2 buổi/ngày:1.500.000đ/tháng

Trường THPT Trần Cao Vân. Học 2 buổi/ngày: 1.650.000 đ/tháng

Trường THPT Trần Quốc Toản. Học 2 buổi/ngày: 1.200.000đ/tháng

Trường THPT Vĩnh Viễn. Học 2 buổi/ngày: 1.800.000 đ/tháng.

Trường THPT Thành Nhân. Học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đ/tháng.

Trường THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng. Học 2 buổi/ngày: 2.250.000 đ/tháng

Trường THCS và THPT Nam Việt. Học 2 buổi/ngày: 1.275.000 đ/tháng.

Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Học 2 buổi/ngày: 1.900.000 đ/tháng

Trường THPT Đông Đô. Học 2 buổi/ngày: 1.550.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Mùa Xuân. Học 2 buổi/ngày: 22.185.000 đ/tháng

Trường THPT Hưng Đạo. Học 2 buổi/ngày: 1.700.000 đ/tháng

Trường THCS - THPT Hồng Hà. Học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đ/tháng.

Trường THCS - THPT Phạm Ngũ Lão. Học 2 buổi/ngày: 1.600.000 đ/tháng.

Trường THPT Lý Thái Tổ. Học 2 buổi/ngày:1.850.000 đ/tháng.

Trường THPT Đào Duy Từ. Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Nguyễn Tri Phương. Học 2 buổi/ngày: 1.650.000 đ/tháng

Trường THPT Đông Dương. Học 2 buổi/ngày: 2.500.000 đ/tháng.

Trường THPT Việt Nhật. Học 2 buổi/ngày: 2.725.000 đ/tháng.

Trường THCS và THPT Phùng Hưng. Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đ/tháng.

Trường THCS và THPT Phan Châu Trinh. Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đ/tháng.

 Trường THCS và THPT Ngôi Sao. Học 2 buổi/ngày: 4.580.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Chu Văn An. Học 2 buổi/ngày:1.750.000đ/tháng.

Trường THPT Trần Nhân Tông. Học 2 buổi/ngày: 1.600.000 đ/tháng.

Đặng Trinh