Sinh viên ngành hệ thống thông tin quản lý sẽ được đào tạo kiến thức trong các lĩnh vực quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp, hệ thống thông tin dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin và truyền thông.

Ngoài ra, sinh viên sẽ được học các kỹ năng đề xuất, xây dựng và thực hiện các giải pháp hệ thống thông tin cụ thể trong vận hành, hỗ trợ hoạt động quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp; kỹ năng lập trình phần mềm ứng dụng, kỹ năng nghiên cứu và khai thác những vấn đề liên quan trong lĩnh vực hệ thống thông tin; các kỹ năng mềm cần thiết và ngoại ngữ.

Năm 2017, HUTECH dự kiến tuyển sinh ngành hệ thống thông tin quản lý theo cả hai hình thức: xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ THPT theo điểm học tập năm lớp 12.

G. Thùy