Bà Nguyễn Thị Nghĩa cho biết thêm dự kiến tiếng Hoa sẽ là môn học tự chọn dành cho học sinh dân tộc Hoa, không tổ chức giảng dạy rộng rãi cho mọi học sinh.

Tiếng Hoa ở cấp tiểu học sẽ chỉ dạy cho học sinh người Hoa. Ảnh: Internet
 
Dự kiến tiếng Hoa sẽ được đưa vào giảng dạy ở cấp tiểu học và THCS với số lượng 4 tiết/ tuần. Mục tiêu ở cấp tiểu học là từng bước đầu hình thành năng lực giao tiếp tiếng Hoa, cung cấp kiến thức cơ bản và tối thiểu về tiếng Hoa.
Đối với cấp THCS, sẽ củng cố và phát triển năng lực giao tiếp, thông qua tiếng Hoa mở rộng hiểu biết về con người, cuộc sống, văn hóa của người Hoa và các dân tộc anh em ở Việt Nam. Học sinh hoàn thành chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và cấp THCS, có kết quả kiểm tra cuối cùng đạt điểm 5 trở lên được xét cấp chứng chỉ.
Y.Anh