Liên quan đề xuất tăng lương giáo viên, Bộ Nội vụ cho rằng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cũng như đã ban hành một số văn bản về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo. Đến nay, nhà giáo được xếp lương theo chức danh nghề nghiệp quy định tại bảng 3 (bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được hưởng các chế độ phụ cấp lương đối với viên chức trên cùng địa bàn làm việc và được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức cao nhất đến 70% và phụ cấp thâm niên nghề. Đây là sự ưu đãi đặc biệt của nhà nước đối với nhà giáo.

Bộ này cũng cho rằng thời gian qua, nhiều bộ, ngành khi xây dựng luật chuyên ngành đã đưa quy định về tiền lương (cả phụ cấp) làm phá vỡ thiết kế ban đầu của chế độ tiền lương trong hệ thống chính trị, làm phát sinh bất hợp lý giữa các ngành nghề. Hiện nay, Ban Chỉ đạo trung ương về nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công đang xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp để báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị không quy định tiền lương của nhà giáo tại khoản 23, điều 1 dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi. Vấn đề này phải được nghiên cứu, xây dựng ban hành đồng bộ khi cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong hệ thống chính trị thời gian tới, bảo đảm tương quan chung, phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước.

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính không ủng hộ tăng lương giáo viên, giảm học phí - Ảnh 1.

Giấc mơ tăng lương của giáo viên lại xa vời Ảnh: TẤN THẠNH

Trong khi đó, liên quan đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS, Bộ Nội vụ cho rằng đây là nội dung chưa phù hợp với quy định tại các nghị quyết của Đảng và làm tăng chi ngân sách nhà nước trong khi ngân sách nhà nước khó khăn. Vì vậy, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án về việc miễn học phí đối với cấp THCS cho phù hợp với quy định nêu trên của Đảng và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017.

Cũng có chung quan điểm này, Bộ Tài chính cho rằng quy định học sinh THCS không phải đóng học phí là chưa phù hợp. Nghị quyết số 29-NQ/TW năm 2013 đã nêu đối với giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm từ sau năm 2020. Vì vậy, trong điều kiện ngân sách nhà nước còn khó khăn, việc cân đối kinh phí để thực hiện chính sách này là không khả thi. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo không đưa nội dung này vào dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, đồng thời chỉ xem xét quy định học sinh THCS phải đóng học phí từ sau năm 2020.

Yến Anh