Theo đó, trong thời gian vừa qua, có một số đối tượng tự xưng là người của các công ty, nhà xuất bản, đã được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đến các Phòng Giáo dục, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để giới thiệu, rao bán các thiết bị, tài liệu giáo dục, ấn phẩm, phần mềm… tạo nên những dư luận xấu trong quan hệ giải quyết công việc.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang khẳng định Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh không có chủ trương giới thiệu người đến các đơn vị để giới thiệu, rao bán các thiết bị, tài liệu giáo dục, ấn phẩm, phần mềm, các sản phẩm khác. Đây là hành vi của những kẻ mạo danh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị tăng cường cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng, mạo danh, nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện các trường hợp các đối tượng có hành vi mạo danh để rao bán, báo cáo ngay về Sở Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại 0273.3872603; hoặc công an nơi gần nhất để kịp thời phối hợp xử lý.

M. SƠN