Theo lời kể của em Trân, lý do em bị cô giáo phạt quỳ gối chỉ vì em không hoàn thành nhiệm vụ trực nhật là quét lớp, lau bảng. Cô Huỳnh Anh còn có lời xúc phạm như em là đồ ích kỷ, khi ra đời em không làm được chuyện gì…
X.Thạnh