Tin từ Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (thành viên ĐHQG TP HCM) cho biết năm nay trường tuyển sinh 3 ngành mới là Quản lý giáo dục, Tâm lý học giáo dục, và ngành Việt Nam học dành cho người Việt Nam.

Ngành Việt Nam học tuyển 50 chỉ tiêu theo các tổ hợp xét tuyển C00; D01; D14.

Ngành Việt Nam tập trung đào tạo 2 khối lượng kiến thức chủ yếu là: Nghiên cứu và giảng dạy văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam và nghiên cứu, hướng dẫn du lịch.

Cử nhân Việt Nam học có thể làm việc trong các vị trí như: Hướng dẫn viên du lịch chuyên sâu về văn hóa Việt Nam; Giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài; Nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam; Làm việc trong lĩnh vực truyền thông, sự kiện; Làm việc cho các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức trong nước liên quan đến đất nước Việt Nam; Làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, chính trị…

Ngành Quản lý giáo dục tuyển sinh 50 chỉ tiêu, các tổ hợp xét tuyển: C00; A01; D01; D14.

Ngành Quản lý giáo dục đào tạo các nội dung kiến thức chính: Lãnh đạo và quản lý trường học; Quản lý các hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài hệ thống giáo dục quốc dân; Quản lý và đảm bảo chất lượng trong giáo dục; Quản lý công tác hành chính tại các tổ chức giáo dục.

Ngành Tâm lý học giáo dục tuyển 50 chỉ tiêu, xét tuyển theo các tổ hợp môn: B00; B08; D01; D14.

Một trường ĐH mở ngành Việt Nam học dành cho người Việt Nam - Ảnh 1.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM)

Cả ba ngành này đều sử dụng các phương thức tuyển sinh của Trường năm 2021, bao gồm: Phương thức 1: Ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD-ĐT).

Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo Quy định của ĐHQG-HCM.

Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021.

Phương thức 5: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài.

Trong đó, phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2021 chiếm tối đa 70% tổng chỉ tiêu xét tuyển. Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2021 chiếm tối đa 50% tổng chỉ tiêu xét tuyển.

ThS Trần Nam, Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp cho biết từ trước đến nay, ngành Việt Nam học của Nhà trường chỉ tuyển sinh người học là người nước ngoài, năm nay, lần đầu tiên tuyển người học là người Việt Nam.

Thí sinh quan tâm đến 3 ngành học trên có thể đăng ký xét tuyển từ đợt điều chỉnh nguyện vọng sau khi có điểm thi THPT theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đăng ký xét tuyển bằng điểm thi Đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TP HCM và các phương thức khác theo thời hạn đã công bố.

Huy Lân