UBND TP HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan về cơ chế thu và sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) trên địa bàn TP HCM.

Năm học 2021-2022: TP HCM không tăng học phí - Ảnh 1.

TP HCM giữ nguyên mức học phí năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021

Cụ thể: Đối với năm học 2021 - 2022 (từ tháng 9-2021 đến tháng 5-2022): Giữ nguyên mức thu học phí của năm học 2020 - 2021 để thực hiện cho năm học 2021 - 2022.

Đối với các khoản thu khác của ngành GD-ĐT: Giao Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Tài chính, căn cứ quy định hiện hành hướng dẫn quy định nội dung thu và sử dụng mức thu của các trường tiên tiến theo Quyết định số 3468/QĐ-UBND và các khoản thu khác (tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày, tổ chức các lớp học ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, môn tự chọn, học nghề, tổ chức phục vụ bạn trú, vệ sinh các lớp bùn trú...) và các khoản thu hộ, chỉ hộ của ngành GD-ĐT trước khi vào năm học mới.

Ngoài ra, UBND TP HCM giao Sở GD-ĐT TP HCM căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố để chủ động hướng dẫn các nội dung thu và sử dụng học phí, các khoản thu phát sinh trong thực tế như mức thu dạy học trực tuyến, thời gian thực hiện thu, đảm bảo theo đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện theo các hướng dẫn về việc thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phi học tập cho học sinh, sinh viên và chấp thuận mức cấp bù tiền tổ chức 2 buổi/ngày từ năm học 2017-2018 đến năm 2020 - 2021 và các công văn hướng dẫn khác có liên quan đến thực hiện các khoản thu trên địa bàn TP HCM cho đến khi có hướng dẫn mới thay thế.

Về chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt: UBND TP HCM đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện thu học phí, các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đặng Trinh