Ngoài ra, các trường chỉ thực hiện theo chương trình chuẩn biên soạn một đề kiểm tra chung cho mỗi môn ở từng khối lớp, đảm bảo hình thức, nội dung kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch dạy học, phù hợp giữa thời gian làm bài và nội dung kiểm tra.

Các trường thực hiện cả chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, mỗi môn (trừ Tiếng Anh) của khối lớp 10 và 11 biên soạn một đề kiểm tra có hai phần: phần chung bắt buộc và phần riêng tự chọn cho hai chương trình chuẩn và nâng cao. Tỉ lệ điểm giữa phần chung và phần riêng của từng môn do nhà trường quy định.

Nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng, phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Cấu trúc đề kiểm tra phải đảm bảo đánh giá đúng và phân hóa năng lực học sinh.

Ngành giáo dục TP HCM ra văn bản gò các trường về việc kiểm tra học kỳ - Ảnh 1.

Học sinh được trải nghiệm thi trên điện thoại, máy tính trong kỳ kiểm tra giữa học kỳ vừa qua.

Cụ thể, khối lớp 6,7,8,9,10,11 các môn sẽ thi theo hình thức tự luận, riêng tiếng Anh sẽ thi trắc nghiệm 100%. Khối lớp 12 sẽ thi môn văn theo hình thức tự luận, các môn chung khác sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận. Đặc biệt, môn toán khối 12 sẽ thi theo hai phương án: trắc nghiệm khách quan phối hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan độc lập với tự luận. Tỉ lệ giữa phần trắc nghiệm và phần tự luận các trường bố trí 5:5; 6:4 hoặc 7:3.

Các trường không bố trí kiểm tra quá 2 môn/ngày/khối. Không thực hiện kiểm tra theo tổ hợp như thi THPT Quốc gia.

Nguyễn Thuận