Mô hình mang tính chất chuyển đổi phương thức giáo dục, tích hợp chương trình giảng dạy, đào tạo giáo viên, sự tham gia của cộng đồng và quản lý trường học một cách hiệu quả. Mô hình này đã giải quyết các vấn đề cơ bản trong giáo dục toàn cầu và mở rộng ra nhiều quốc gia và liên tục được phát triển trong hơn ba thập kỷ vừa qua.

Trưởng ban giám khảo của giải thưởng này là TS Dorothy K. Gordon, nguyên Tổng giám đốc của Trung tâm Kofi Annan Ghana về sự tuyệt vời trong CN-TT-TT (Ấn Độ).

Người sáng lập mô hình trường học mới nhận giải thưởng 4 triệu đô - Ảnh 1.

Mô hình trường học mới tại Việt Nam

Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN) được triển khai từ tháng 1-2013 với tổng số vốn được phê duyệt là 87,6 triệu USD, gồm vốn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Hỗ trợ phát triển giáo dục toàn cầu 84,6 triệu USD và vốn đối ứng trong nước 3 triệu USD. Đến năm  học 2015-2016, 4.177 trường tiểu học ở 63 tỉnh, thành triển khai thực hiện mô hình này. Dự án đã kết thúc hiện chỉ còn một số địa phương thực hiện theo đề án này theo hình thức tự chọn.

Bên cạnh đó giải thưởng Yidan trong lĩnh vực Nghiên cứu giáo dục được trao cho bà Carol S. Dweck, Giáo sư Tâm lý học, ĐH Stanford (Mỹ). Nghiên cứu của của bà là đột phá và tập trung vào khái niệm tiên phong về "tư duy phát triển" dựa trên niềm tin cơ bản về khả năng mềm dẻo của trí thông minh. Lý thuyết đã trở thành một khái niệm có ảnh hưởng đến cách thức trẻ em trong lớp được khuyến khích đánh giá và nhận ra tiềm năng đầy đủ của mình.

Trưởng Ban giám khảo của giải thưởng Nghiên cứu giáo dục là GS Vật lý Paul Chu Ching-Wu, Chủ tịch Khoa học, ĐH Houston (Mỹ).

Cả hai giải thưởng nêu trên đều do Ủy ban đánh giá độc lập do GS Koichiro Matsuura, Tổng giám đốc UNESCO (thứ tám) làm Chủ tịch Hội đồng để chấm điểm và trao giải thưởng.

Giải thưởng Yidan do tỷ phú công nghệ người Trung Quốc Charles Chen Yidan (43 tuổi) sáng lập năm 2016. Đây là một giải thưởng được đánh giá là giá trị lớn nhất thế giới trong lĩnh vực giáo dục. Giải thưởng mang tên Yidan là dành trao cho tổ chức và cá nhân có đóng góp cho việc tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn thông qua Giáo dục. Để đảm bảo tính minh bạch và bền vững, giải thưởng Yidan được quản lý bởi Qũy giải thưởng Yidan và được điều hành bởi một tổ chức ủy thác độc lập với số vốn của Quỹ lên đến 320 triệu USD.

BTV (Theo Giáo dục Thời đại, Marketwired)