Trong số này có 8 hồ sơ xin mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, 25 hồ sơ xin mở ngành trình độ thạc sĩ, 17 hồ sơ trình độ ĐH và 4 hồ sơ trình độ CĐ. Theo đánh giá của ông Khôi, vẫn còn một số trường xây dựng hồ sơ mở ngành không đúng quy định, đội ngũ giảng viên cơ hữu không bảo đảm, đăng ký ngành đào tạo chưa có trong danh mục ngành và không trình bày được lý do đăng ký mở ngành chưa có trong danh mục.

Thời gian qua, việc mở ngành tràn lan đã khiến rất nhiều ngành học phải đóng cửa vì không tuyển được thí sinh do không dự báo được nhu cầu của người học.

Y.Anh