Theo đó, đối với công văn đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp ĐH, ngoài việc ghi đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, cần phải ghi cụ thể (tên) mỗi loại phôi, số lượng tương ứng đề nghị được cấp (theo quy định mới văn bằng tốt nghiệp ĐH được chia làm 6 loại). Văn phòng Bộ GD-ĐT sẽ là đầu mối để triển khai thực hiện việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và cấp phát phôi VBCC.

Theo Bộ GD-ĐT, quá trình cấp phôi VBCC vẫn còn nhiều vướng mắc như công văn đề nghị cấp phôi văn bằng của các trường còn chung chung, loại phôi bằng tốt nghiệp đại học đề nghị cấp chưa đúng với ngành đào tạo; trình tự nộp hồ sơ cấp phôi VBCC không đúng quy định.

Y.Anh