PGS.TS Nguyễn Minh Hà được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường ĐH Mở TPHCM  - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Minh Hà

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, PGS.TS Nguyễn Minh Hà làm phó hiệu trưởng của trường.

PGS.TS Nguyễn Minh Hà (sinh năm 1972) nhận bằng cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Kinh tế TP HCM sau đó học và lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển. Ông lấy bằng Tiến sĩ năm 2009 tại ĐH Aberdeen, Vương Quốc Anh. Năm 2013 ông Hà được công nhận học hàm phó giáo sư.

Trước khi về làm việc tại Trường ĐH Mở TP HCM, ông Hà từng làm việc tại Sở Kế hoạch – Đầu tư TP HCM (từ năm 1997 đến 2003). Bắt đầu làm việc ở Trường ĐH Mở TP HCM từ năm 2003, ông Hà đã kinh qua các vị trí lãnh đạo ở các đơn vị như: Khoa đào tạo sau đại học, Phòng Quản lý đào tạo, phòng Tổ chức nhân sự, phòng Hợp  tác - Quản lý khoa học, Khoa Tài chính – Ngân hàng.

Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm phó Hiệu trưởng phụ trách các lĩnh vực: Đào tạo đại học chính quy, đào tạo sau đại học, Hợp  tác quốc tế.

H. Lân