Nhiều trường lấy điểm đầu vào rất thấp như CĐSP Bắc Ninh: 9,0 điểm; CÐSP Lào Cai: 9,5 điểm; CÐSP Hà Nam, CÐSP Hải Dương: 10 điểm…hoặc các trường ĐHSP đầu vào chỉ ở mức điểm sàn, như ĐHSP Hà Tĩnh là 15,5 điểm cho tất cả ngành học; ĐHSP Vinh hầu hết các ngành học là 15,5 điểm… 

Người học sư phạm không giỏi, hiếm hoi lắm mới trở thành giáo viên giỏi; giáo viên không giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ thì làm sao truyền đạt đúng và đủ kiến thức cho học sinh, chưa nói đến đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho xã hội? Chính vì thế, vừa qua bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho rằng: "Cần phải có các giải pháp quyết liệt để nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm, trong đó có chất lượng đầu vào và từ năm 2018 Bộ GD-ĐT sẽ quy định điểm sàn riêng đối với các trường ĐHSP, CĐSP và các ngành đào tạo giáo viên".

Tuy nhiên, tôi cho rằng tuyển sinh vào trường SP không chỉ duy nhất căn cứ vào điểm sàn; bởi người thầy không chỉ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, mà còn phải đáp ứng được nhưng quy định về đạo đức nhà giáo. Những phẩm chất mà người thầy cần có nếu được hình thành tốt khi còn học ở trường phổ thông, được đánh giá qua xếp loại hạnh kiểm, sẽ là một trong những dữ liệu mà trường SP cần xem xét khi tuyển sinh.

Mặt khác, nếu người thầy không có phẩm chất đạo đức trong sáng, không có tâm huyết với nghề, không có lòng yêu thương trẻ sẽ khó lòng thực hiện được chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GT- ĐT nhằm hình thành và phát triển 5 phẩm chất chủ yếu cho học sinh, đó là: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm. 

Do vậy, để trường SP thu hút được nhiều học sinh giỏi vào học, ngoài việc nhà nước cần thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ cho nhà giáo; cần nâng điểm sàn bình quân mỗi môn từ 8,0  trở lên; đồng thời xét thêm kết quả 2 mặt giáo dục cả 3 năm bậc THPT, theo đó thí sinh phải có học lực được xếp loại giỏi và hạnh kiểm phải được xếp loại tốt.

Nếu như quy chế tuyển sinh vào các trường SP được Bộ GD-ĐT quy định như thế, tôi tin rằng ngành giáo dục trong vài năm tới sẽ trình làng một đội ngũ giáo viên có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có phẩm chất đạo đức nhà giáo trong sáng, lại vừa có tâm huyết với nghề, đủ sức thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục.

Trần Vũ