Bộ GD-ĐT đã phát hiện nhiều vi phạm như: liên kết không phép, liên kết sai đối tượng, không bảo đảm điều kiện chất lượng, thực hiện trách nhiệm liên kết không đúng quy định, có biểu hiện thương mại hóa…

Bộ GD-ĐT, các sở GD-ĐT đã kiên quyết xử lý sai phạm, đặc biệt việc xử lý nghiêm một số cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài có vi phạm về liên kết đào tạo để ngăn chặn việc đào tạo kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người học.


Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận chưa giám sát tốt việc dạy thêm ngoài nhà trường. Trong ảnh: Học thêm tại một trung tâm bồi dưỡng văn hóa ở TP HCM. Ảnh: Tấn Thạnh

Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận chưa giám sát tốt việc dạy thêm ngoài nhà trường. Trong ảnh: Học thêm tại một trung tâm bồi dưỡng văn hóa ở TP HCM. Ảnh: Tấn Thạnh

Liên quan đến việc dạy thêm học thêm (DTTH), thu chi đầu năm, thanh tra giáo dục các cấp đã phát hiện nhiều sai phạm và kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh... Sau thanh tra, Bộ GD-ĐT, sở GD-ĐT đã yêu cầu chấm dứt sai phạm, xử phạt hành chính, khắc phục hậu quả kịp thời, ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh việc DTHT trái quy định, tác động tích cực đến việc quản lý, thực hiện DTHT, thu, chi đầu năm đối với các cơ quan quản lý giáo dục.

Bộ GD-ĐT cũng cho hay sau khi thanh tra điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, các trường ĐH đã tích cực hơn trong việc đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng đất đai, diện tích sàn xây dựng và tuyển dụng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu chất lượng giáo dục theo quy định. Nhiều trường ĐH đã có chuyển biến, ổn định và phát triển rõ rệt sau thanh tra như Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Đông Đô, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường CĐ Quảng Ngãi…

L.Hoàng