Tham dự đối thoại còn có lãnh đạo các bộ GD-ĐT, LĐ-TB-XH, Tài chính, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Khoa học – Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam.


Trong buổi giao lưu này, dự kiến, sẽ có một số nhóm chủ đề như: Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục; Đổi mới giáo dục ĐH Việt Nam và đẩy mạnh công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội; Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực... Câu hỏi có thể gửi tới địa chỉ email: doi_thoai@chinhphu.vn.

M.An