Sao lại giao về sở?

Tin mới

03/01/2011 00:37

Theo dự kiến, sắp tới đây, Bộ GD-ĐT sẽ giao việc kiểm tra thực tế và xác nhận các điều kiện mở ngành học tại các trường ĐH về cho sở GD-ĐT, nơi trường đặt trụ sở. Việc này đang gây ra nhiều ý kiến tranh luận khác nhau

Việc tuyển sinh nói chung của các trường là một chính sách lớn của Nhà nước và là nhiệm vụ chính của mỗi trường, quyết định quy mô đào tạo của nền giáo dục cũng như cơ cấu nguồn nhân lực. Quy mô tuyển sinh có cơ sở từ sự phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giảng viên mỗi trường.

 
Việc Bộ GD-ĐT có chủ trương sẽ giao cho các sở GD-ĐT kiểm tra công nhận việc mở ngành mới trong đào tạo ĐH là chưa có căn cứ lý luận và cơ sở thực tiễn vì sở GD-ĐT không phải là cấp trên của trường ĐH tại địa phương.
 
Mặt khác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của sở GD-ĐT về giáo dục ĐH cũng chưa thể đáp ứng được yêu cầu về kiểm tra, kiểm soát việc mở ngành mới của các trường ĐH.
 
Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII của Đảng về GD-ĐT cũng đã ghi rõ “Phân cấp cho UBND tỉnh, TP  trực thuộc Trung ương quản lý toàn diện giáo dục mầm non, phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, có thể cả một số trường CĐ”. Như vậy là về phân cấp quản lý, nghị quyết chưa nói tới cấp tỉnh, thành quản lý các trường ĐH mà chỉ mới nêu có thể quản lý trường CĐ.
 
Cho nên, bộ kéo sở tham gia vào việc mở ngành mới của trường ĐH ở địa phương là trái với nội dung nghị quyết đã nêu và có thể dẫn đến lợi bất cập hại trong tuyển sinh, giống như việc tuyển sinh hệ tại chức ở các địa phương vừa qua.
 
Mặt khác, việc mở ngành mới ở các trường ĐH không phải là mở ra những ngành nhà trường có điều kiện mà phải là mở ra những ngành xã hội cần. Do đó, không nên có tình trạng cát cứ, địa phương hóa việc mở ngành mới mà cần có sự phân công phối hợp, liên kết đào tạo trong cả hệ thống trên phạm vi cả nước hoặc từng vùng.
 
Đó là trách nhiệm của các ngành có liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực như Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ LĐ-TB-XH,  không thể là việc của cấp sở.
 
Hãy để sở GD-ĐT làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo sự phân cấp.
Hữu Trân (Hà Nội)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI