Nhà trường áp dụng văn bản nào của UBND quận Tân Phú, của phòng GD-ĐT quận để thu khoản tiền trên?

(Phụ huynh học sinh Trường tiểu học Hồ Văn Cường)

Ông Trần Trọng Khiêm, phó Trưởng phòng GD-ĐT quận Tân Phú, trả lời: Phòng GD-ĐT quận đã làm việc với trường TH Hồ Văn Cường để xác minh thông tin sau khi nhận được đơn của phụ huynh.

Phía trường trả lời rằng việc đóng tiền để làm lễ hoàn thành chương trình tiểu học là hoàn toàn tự nguyện. Số tiền thu được sẽ chi làm phần thưởng, liên hoan cho học sinh... tất cả học sinh hoàn thành chương trình sẽ dự lễ dù phụ huynh học sinh có đóng tiền hay không.

Sau khi nắm được thông tin cả trường, phòng GD-ĐT đã yêu cầu trường không được tổ chức thu tiền của phụ huynh học sinh để làm lễ hoàn thành chương trình tiểu học; phụ huynh nào đã đóng tiền, trường phải trả lại.

Phòng cũng yêu cầu trường tổ chức lễ hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh một cách gọn nhẹ, đảm bảo hình thức và nội dung. Phần thưởng và liên hoan cho học sinh tùy vào tình hình thực tế của trường. Phòng đã có văn bản đề nghị trường thực hiện yêu cầu trên đồng thời đã báo cáo UNBD quận.

Phụ huynh học sinh nào thấy trường không thực hiện đúng yêu cầu trên có thể thông báo cho phòng GD-ĐT để phòng xử lý.

Huy Lân