Sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận vào Trường ĐH Nông lâm TP HCM - Ảnh 1.

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bàn giao sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận vào Trường ĐH Nông Lâm TP HCM.

Ngày 29- 4, UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Trường ĐH Nông Lâm TP HCM tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bàn giao sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận vào Trường ĐH Nông Lâm TP HCM.

Việc sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận vào phân hiệu Ninh Thuận của Trường ĐH Nông Lâm TP HCM chính là một công đoạn trong quá trình chuẩn bị cho việc thành lập Trường ĐH Ninh Thuận theo chủ trương của chính phủ và kế hoạch của tỉnh Ninh Thuận. 

Việc từng bước xây dựng một trường đại học tại địa phương giúp Ninh Thuận chủ động tạo nguồn nhân lực tại chỗ, phục vụ cho sự phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của tỉnh và các địa phương lân cận; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đưa Ninh Thuận trở thành một tỉnh phát triển của khu vực Nam Trung Bộ.

Phân hiệu Ninh Thuận của Trường ĐH Nông lâm TP HCM thực hiện chức năng nhiệm vụ chính là đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục của khu vực Nam Trung bộ và cả nước; Bồi dưỡng, đào tạo lại, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ công chức, cán bộ kỹ thuật công nghệ ở trình độ cao theo yêu cầu chuẩn hóa nghiệp vụ chuyên môn của tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh lân cận; nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất của khu vực. Sau sáp nhập, phân hiệu sẽ kết hợp nhân lực, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo của các bên, tạo điều kiện cho sinh viên được thụ hưởng chất lượng đào tạo của một trường đại học lớn với chi phí hợp lý.

Trong thời gian tới, Phân hiệu Ninh Thuận sẽ tiếp tục duy trì các ngành đào tạo trình độ đại học đang đào tạo, tiếp tục đào tạo các lớp trình độ cao đẳng từ Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận đã tuyển sinh và đào tạo trước thời điểm sáp nhập.

Phân hiệu sẽ mở 4 ngành sư phạm bậc đại học gồm: Sư phạm Toán; Sư phạm Anh văn; Sư phạm Tin học và Sư phạm Khoa học tự nhiên. Riêng ngành Sư phạm mầm non trình độ cao đẳng vẫn tiếp tục tuyển sinh do nhu cầu thực tiễn hiện nay và tiến tới đào tạo ngành sư phạm mầm non trình độ đại học. Hằng năm, căn cứ vào nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh Ninh Thuận và các địa phương trong khu vực, phân hiệu sẽ xem xét tuyển sinh và đào tạo thêm một số ngành ở trình độ đại học và sau đại học mà hiện nay Trường ĐH Nông Lâm TP HCM đang đào tạo và có thế mạnh.

Huy Lân