Khi được xây dựng xong, Làng đại học quốc tế Cần Thơ sẽ còn là khu đô thị - Trung tâm thương mại - Bệnh viện hiện đại, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả khu vực ĐBSCL.
Q.Triển