Sinh viên có cơ hội việc làm tại Công ty Phát triển nguồn nhân lực Tân Cảng - Ảnh 1.

Đại diện Công ty TNHH Phát triển nguồn nhân lực Tân Cảng (hàng đầu, trái) và Trường ĐH Tài chính - Marketing tại buổi ký hợp tác

Theo nội dung hợp tác, Trường ĐH Tài chính - Marketing và Công ty TNHH Phát triển nguồn nhân lực Tân Cảng thống nhất về tổ chức các chương trình tham quan thực tế, thực hành tiếp cận nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp; xây dựng học kỳ doanh nghiệp tại doanh nghiệp cho sinh viên, học viên; tổ chức và hỗ trợ học tập nâng cao trình độ cho Công ty Tân Cảng khi có nhu cầu. 

Phía STC tham gia vào các hoạt động đào tạo, góp ý xây dựng chương trình đào tạo của Trường ĐH Tài chính - Marketing theo hướng ứng dụng đối với các ngành và chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; sắp xếp tham gia hỗ trợ các hoạt động khoa học của nhà trường như: đánh giá nghiệm thu các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, báo cáo chuyên đề, thực hành nghề nghiệp cho sinh viên, học viên; tạo điều kiện ưu tiên tuyển dụng sinh viên của một số ngành và chuyên ngành phù hợp được thực tập và làm việc bán thời gian, toàn thời gian tại doanh nghiệp.

Tại buổi ký hợp tác, TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, đánh giá cao về định hướng phát triển, đặc biệt là các giải pháp đào tạo được chuyển giao từ Hà Lan của Công ty TNHH Phát triển nguồn nhân lực Tân Cảng. Đây là nơi đem đến các giải pháp đào tạo chuyên biệt nhằm đáp ứng hầu hết yêu cầu của thị trường, tập trung vào các khóa học ngắn hạn về lĩnh vực vận tải biển và logistics.

Huy Lân