Vừa qua, Quỹ Phát triển ĐHQG TP HCM phối hợp với ngân hàng BIDV triển khai chương trình cho sinh viên vay ưu đãi lãi suất 0%. Sinh viên được vay số tiền tối đa bằng với học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 nhưng không vượt quá 10 triệu đồng/học kỳ. 

Chương trình này nhằm hỗ trợ kịp thời cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có thể trang trải một phần kinh phí trong quá trình học đại học và để đảm bảo cho sinh viên không phải bỏ học vì lý do không có khả năng đóng học phí. Chương trình được áp dụng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học hệ chính quy văn bằng 1 của ĐHQG TP HCM.

Đối với sinh viên lần đầu đăng ký, nếu là năm nhất phải có giấy xác nhận nhập học của cơ sở đào tạo. Sinh viên từ năm thứ 2 phải có kết quả học tập đạt trung bình-khá (tương đương 6.0/10) trở lên và đạt điểm đánh giá rèn luyện từ 70/100 điểm trở lên. Trong quá trình vay vốn, sinh viên phải cam kết tốt nghiệp trong thời gian quy định của khóa học và chưa tham gia vay ở các tổ chức tín dụng khác.

Đối với sinh viên được xét duyệt vay theo Quyết định của Quỹ phát triển vào ngày 13-1-2021, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện như không bị kỷ luật, đình chỉ học tập; điểm học tập học kỳ gần nhất đạt từ 6.0/10 trở lên; điểm rèn luyện học kỳ 2/cả năm học 2020-2021 đạt từ 70/100 trở lên.

Ng.Thuận