Sở GD-ĐT TP HCM ngày 1-7 đã có băn bản gửi lãnh đạo các phòng GD-ĐT quận, huyện và TP Thủ Đức, trưởng các phòng chuyên môn và hiệu trưởng các trường THPT, trung tâm GDTX về việc sử dụng sách giáo khoa (SGK) và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu giáo viên và cán bộ quản lý các cấp không được lạm dụng vị trí công tác của mình để ép buộc, vận động học sinh, học viên hoặc phụ huynh mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về việc giữ gìn, bảo quản để SGK được sử dụng lại lâu bền.

Sở GD-ĐT TP HCM cũng lưu ý các cơ sở giáo dục không được thực hiện việc lập danh mục, đóng gói bộ SGK kèm sách bài tập, sách tham khảo, đề cương và các tài liệu (ngoài danh mục SGK đã được phê duyệt) để giới thiệu cho học sinh, phụ huynh mua và sử dụng.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TP HCM đề nghị các cơ sở giáo dục bố trí nguồn kinh phí hợp lý để mua SGK cho thư viện trường, tổ chức cho học sinh mượn SGK để học tập, vận động học sinh quyên góp, ủng hộ SGK cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau tiếp tục được mượn và sử dụng.

Yêu cầu trên của Sở GD-ĐT TP HCM nhằm thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT và nhằm chấn chỉnh tình trạng một số trường tiểu học bán SGK nhưng lại lập danh mục các ấn phẩm cần thiết cho năm học 2022-2023 bao gồm cả sách bài tập, sách tham khảo.

Đặng Trinh