Theo đó, qua rà soát của bộ, hiện nay số lượng cuộc thi dành cho giáo viên, học sinh quá nhiều, chồng chéo, gây áp lực. Nhiều cuộc thi không nhận được sự đồng tình của xã hội.

Để khắc phục, Bộ GD-ĐT chủ trương giảm các cuộc thi cấp quốc gia; chỉ chọn một số cuộc thi cơ bản, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của ngành để chỉ đạo tổ chức. Bộ đồng thời điều chỉnh chính sách đối với người dự thi; không lấy thành tích cuộc thi để xét thi đua đối với các địa phương, đơn vị

Tham gia cuộc thi quốc tế không được ưu tiên trong tuyển sinh đầu cấp - Ảnh 1.

Học sinh dự thi khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP HCM Ảnh: Tấn Thạnh

.

Đối với các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh tại địa phương, bộ yêu cầu các sở chỉ tổ chức một số cuộc thi gắn liền với hoạt động dạy và học chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất của giáo viên và học sinh. Không yêu cầu trường tổ chức đội tuyển, không xét giải tập thể và không lấy thành tích cuộc thi để xét thi đua đối với đơn vị tham gia.

Hình thức tổ chức cuộc thi ở địa phương phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; giáo viên và học sinh được tham gia một cách tự nguyện, miễn phí. Bộ khuyến khích hình thức thi trực tuyến để thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia. Đặc biệt, không sử dụng kết quả các cuộc thi do các sở chủ trì tổ chức và thành tích của học sinh do sở cử đi tham gia cuộc thi quốc tế vào việc đánh giá kết quả học tập của học sinh từ năm học 2017-2018. Từ năm học 2018-2019, các trường hợp này cũng không được ưu tiên tuyển thẳng trong tuyển sinh đầu cấp.

Đ.Trinh