Tiếp nhận đơn tố cáo của cổ đông Trường ĐH Hoa Sen đối với bà Bùi Trân Phượng; xét báo cáo của Sỏ GD-ĐT TP về tham mưu xử lý đơn tố cáo của cổ đông Trường ĐH Hoa Sen, UBND TP HCM chỉ đạo Thanh tra TP thành lập Đoàn thanh tra toàn diện hoạt động của Trường ĐH Hoa Sen từ đầu năm 2012 đến cuối năm 2014 (có trao đổi mời đại diện Bộ GD-ĐT tham gia Đoàn thanh tra), báo cáo kết quả thanh tra cho Thường trực UBND TP.

H. Lân