Điểm mới của đợt tuyển sinh năm nay là bên cạnh chương trình MBA truyền thống, viện ra mắt thêm hai chương trình MBA chuyên sâu: MBA marketing và MBA tài chính ngân hàng.

Hai chương trình này được thiết kế với những điểm ưu việt so với các chương trình cùng phân khúc, đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Bên cạnh việc cung cấp những kiến thức nền tảng về quản trị kinh doanh, chương trình MBA chuyên ngành marketing còn giúp người học được cập nhật những kiến thức quản trị hiện đại và chuyên sâu về tiếp thị. Với các học phần như kinh doanh điện tử và nền kinh tế chia sẻ, phân tích số liệu và dự báo thị trường - ứng dụng dữ liệu lớn, quản trị truyền thông và thương hiệu thời đại 4.0… 

Chương trình MBA chuyên ngành tài chính - ngân hàng được thiết kế dành riêng cho lãnh đạo, quản lý trong ngành tài chính - ngân hàng, giám đốc doanh nghiệp phụ trách tài chính hoặc cán bộ quản lý hoặc trong các tổ chức tài chính tín dụng, các ngân hàng, doanh nghiệp…

Viện triển khai tuyển sinh vào tháng 10 và bắt đầu khai giảng các khóa học vào tháng 11 tại Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng.

B.Lâm