Bộ GD-ĐT đề nghị các sở căn cứ vào điều kiện thực tế và phối hợp với các sở, ban ngành để đưa ra lộ trình chi tiết, phấn đấu trong giai đoạn từ 2010 – 2015 cơ bản các sở triển khai được mô hình thí điểm dạy bơi trong các trường tiểu học bằng các hình thức phù hợp với địa phương. Đối tượng dạy bơi tập trung vào học sinh khối lớp 4 và mở rộng cho khối lớp 3 và lớp 5. Việc dạy bơi có thể tổ chức vào dịp hè, ngày nghỉ trong tuần hoặc lồng ghép vào chương trình môn học giáo dục thể chất.

Chậm nhất là vào năm học 2014 – 2015, các sở GD-ĐT thực hiện được mô hình thí điểm.

H.Ân