Theo đó, thí sinh là người dân tộc thiểu số, thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các huyện nghèo từ 3 năm trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ sẽ được hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định xét tuyển vào học. Những thí sinh này sau khi nhập học được bổ sung kiến thức một năm trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do hiệu trưởng các trường quy định.

Bộ GD-ĐT cũng bổ sung hình thức cảnh cáo hoặc có hình thức kỷ luật cao hơn đối với hiệu trưởng hoặc chủ tịch hội đồng tuyển sinh và những người liên quan nếu gửi giấy triệu tập trúng tuyển cho thí sinh không nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường; xác định điểm trúng tuyển thấp hơn điểm sàn; tuyển sinh những ngành chưa được giao nhiệm vụ mở ngành; xác định sai chỉ tiêu tuyển sinh so với quy định và tuyển sinh vượt chỉ tiêu.

Y.Anh